Châu Hương Viên
Đau xót cảnh Châu Hương Viên hoang tàn, đổ nát

Đau xót cảnh Châu Hương Viên hoang tàn, đổ nát

0
Châu Hương Viên là địa chỉ văn hóa gắn liền với cuộc đời của nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị, người có công lớn trong sự hình thành và phát triển Ca Huế thính phòng. Thế nhưng, hiện tại ngôi nhà đang chịu cảnh hoang tàn, đổ nát, đến đau lòng.
Hiện trạng ngôi nhà đổ nát của cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị trong khuôn viên của Châu Hương Viên /// Ảnh: B.N.L

Hoang tàn Châu Hương Viên

1
Châu Hương Viên là địa chỉ văn hóa gắn liền với cuộc đời của nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị, người có công lớn trong sự hình thành và phát triển ca Huế thính phòng. Nhưng hiện tại, ngôi nhà đang chịu cảnh hoang tàn, đổ nát đến đau lòng.