cháy nhà kho công ty Rạng Đông
Chính phủ yêu cầu công khai  thông tin về sự cố môi trường

Chính phủ yêu cầu công khai thông tin về sự cố môi trường

1
Chính phủ yêu cầu TP.Hà Nội làm đầu mối công khai kịp thời thông tin về sự cố môi trường sau vụ cháy Công ty Rạng Đông; chủ động phối hợp với các bộ để cung cấp các thông tin, khuyến cáo kịp thời, chính xác...

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng