chi phí hợp lý
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định phần mở rộng

Vì sức khỏe, vì tương lai

0
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Phần mở rộng tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh thông tuyến BHYT (tuyến 3) cho tất cả người dân trong tỉnh và khắp cả nước.