chi phí lãi vay
Thị trường bất động sản hấp dẫn các nhà đầu tư  /// Ảnh: Ngọc Dương

‘Giữ chân’ ngoại tệ: Chính sách phải tạo niềm tin

0
Cơ hội ở các thị trường mới nổi như VN luôn hấp dẫn, vấn đề quan trọng để “giữ chân” nguồn lực trong nước và thu hút vốn nước ngoài phụ thuộc rất lớn vào sự ổn định, nhất quán của chính sách.