chinh phục toàn cầu
Kỳ 4: Cà phê và hành trình chinh phục toàn cầu

Kỳ 4: Cà phê và hành trình chinh phục toàn cầu

0
Nhìn từ quá khứ đến hiện tại, cà phê thực sự đã được xem là nguồn năng lượng của bộ não, là máu của nền kinh tế trí thức, kinh tế sáng tạo của các xã hội.