cho con mang tiền đi học
Phụ huynh phải xác định mục đích cho con tiền đi học là gì? /// Ảnh minh họa: Shutterstock

Cho con mang tiền đi học để dùng khi cần thiết

0
'Tôi không cho con tiền ăn vặt nhưng luôn để trong cặp con một ít tiền từ 10.000 đến 20.000 đồng và dặn con chỉ sử dụng tiền trong những trường hợp cần thiết như: mua nước uống nếu ở trường hết nước, mua viết nếu chẳng may viết hết mực...' một phụ huynh chia sẻ