chống chuyển giá

Đề xuất thành lập cơ quan chống chuyển giá

Đề xuất thành lập cơ quan chống chuyển giá

0
Tại hội nghị ngành thuế sáng 26.12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị thành lập cơ quan đấu tranh chống chuyển giá, “vì không chỉ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mà DN nhà nước cũng chuyển giá”.