chủ tịch hội đồng thành viên

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí bị cho thôi chức

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí bị cho thôi chức

5
Theo nguồn tin của Thanh Niên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định cho thôi chức ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN)  kể từ ngày 19.7, theo đề nghị của Bộ trưởng Công thương và Bộ trưởng Nội vụ.