Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
Bí thư Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi làm việc giữa Ủy ban kiểm tra T.Ư với Thành ủy Đà Nẵng vào ngày 14.6.2016 /// HOÀNG SƠN

Ủy ban Kiểm tra T.Ư làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

2
Ngày 22.9, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã có cuộc làm việc với Thành ủy Đà Nẵng, công bố kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân.