chủ tịch ubnd tp.hcm
Bãi bỏ 35 thủ tục hành chính

Bãi bỏ 35 thủ tục hành chính

0
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa ký quyết định công bố 60 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên - Môi trường trên địa bàn TP.
Cùng vun đắp việc tốt cho xã hội nhân văn hơn

Cùng vun đắp việc tốt cho xã hội nhân văn hơn

0
Cộng đồng vun đắp việc tốt, xóa đi những điều chưa tốt bằng những việc làm cụ thể sẽ góp phần quan trọng giúp ổn định được xã hội, xây dựng được đời sống nhân văn ở khu dân cư.