chuột hamster
Rô bốt bắt chước chuột hamster

Rô bốt bắt chước chuột hamster

0
(TNO) Các chuyên gia Tây Ban Nha đã giới thiệu một phát minh mới, dựa trên hoạt động của chuột hamster trong lồng banh, để hỗ trợ nông dân tuần tra đồng ruộng và thu hoạch hoa màu.