cơ khí chế tạo
Nhiều ngành học cung không đủ cầu

Nhiều ngành học cung không đủ cầu

0
Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp hiện đang rất thiếu lao động các ngành như hàn, cơ khí chế tạo, điện công nghiệp… nhưng do ít người học nên các trường không cung cấp đủ.