công nghiệp sữa
Vinamilk - doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp sữa

Vinamilk - doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp sữa

0
Từ cuộc cách mạng trắng được phát động vào năm 1991, với mục tiêu hướng đến việc chủ động nguồn nguyên liệu sữa tại thị trường nội địa, đến nay Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã sở hữu hệ thống trang trại trải dài cả nước.