công nhân thuê
360 tỉ đồng cho vay tạo lập nhà trong năm 2020

360 tỉ đồng cho vay tạo lập nhà trong năm 2020

0
Theo báo cáo của Quỹ phát triển nhà ở TP.HCM, quỹ đã giải ngân cho người có thu nhập thấp tạo nhà ở trong năm 2019 ước là 305 tỉ đồng, vượt 3,39% so với kế hoạch và tăng 93,15% so với năm 2018. 

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng