công ty chứng khoán
Nới lỏng điều kiện cho vay ký quỹ

Nới lỏng điều kiện cho vay ký quỹ

0
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến các thành viên thị trường về dự thảo ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán (margin) để thay thế quy định hiện hành.
Thông báo ngừng giao dịch cũng đăng trên website của ASC

Ngừng hoạt động giao dịch Công ty chứng khoán ASC

0
Ngày 15.9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo sẽ ngừng hoạt động giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán ASC kể từ ngày 13.10.2016 để thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện.