cột mốc linh thiêng
Cột mốc linh thiêng

Cột mốc linh thiêng

0
31 năm đã trôi qua. Có thể vào một lúc nào đó, huyền thoại bất tử của 64 cột mốc linh thiêng đã hy sinh để bảo vệ Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma sẽ được dựng thành phim.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng