Học tập trong đại dịch Covid-19: “Chúng em mong quay lại trường”

Học tập trong đại dịch Covid-19: “Chúng em mong quay lại trường”

0

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh, sinh viên trên toàn quốc vẫn chưa thể trở lại trường học, chính điều này đã làm xáo trộn không nhỏ đến kế hoạch và hiệu quả học tập của các em, đặc biệt là học sinh cuối cấp.