cuộn được
Máy tính cuộn được như giấy

Máy tính cuộn được như giấy

0
Các nhà nghiên cứu vừa tiết lộ công nghệ cuốn chiếu, có thể dùng để chế tạo dòng máy tính thế hệ mới nhờ đột phá ở thiết kế mạch điện.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng