cứu giá cổ phiếu
Sếp các ngân hàng tăng gom cổ phiếu /// Ngọc Dương

Sếp ngân hàng đua nhau gom cổ phiếu

0

Nhiều "sếp" ngân hàng đăng ký mua vào cổ phiếu với khối lượng lớn, gia tăng tỉ lệ nắm giữ cổ phần ở các ngân hàng này.