đà công
Lắt léo chữ nghĩa: 'Tài công' và 'tài xế'

Lắt léo chữ nghĩa: 'Tài công' và 'tài xế'

0
Đại Nam quấc âm tự vị của Huình-Tịnh Paulus Của giảng tài công là '(Đà công) Lái phụ, kẻ coi chèo bánh' nhưng không hề nêu quan hệ từ nguyên giữa đàtài.