đặc nhiệm
Đặc nhiệm Ả-rập Xê-út khoe tài

Đặc nhiệm Ả-rập Xê-út khoe tài

0
Ngày 23.8, lực lượng an ninh Ả-rập Xê-út đã diễu binh ở Mecca trong lúc các đoàn người hành hương bắt đầu tiến về thánh đường Hồi giáo đón lễ hành hương Haj thường niên.