đãi bạn
2 bị cáo trước tòa /// Ảnh: Nguyễn Tú

Mở quán cà phê, bán ma túy

0
Châu mở quán cà phê để núp bóng bán ma túy; còn Minh mua ma túy để “chiêu đãi” bạn từ Lào về.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng