đại biểu
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Nhiều bộ “giành phần lợi” khi soạn thảo văn bản

0
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đã đặt ra vấn đề về "lợi ích nhóm" trong soạn thảo văn bản pháp luật, khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua (19.3).