đại học quốc gia hà nội
Từ câu chuyện một sinh viên châu Phi du học tại Việt Nam

Từ câu chuyện một sinh viên châu Phi du học tại Việt Nam

0
Theo thống kê của Tổ chức đại học Pháp AUF, chương trình tại Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội là chương trình đào tạo thạc sĩ Công nghệ thông tin duy nhất bằng tiếng Pháp ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.