đại lễ vesak
Lần thứ hai Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak

Lần thứ hai Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak

0
Được sự chấp thuận của Chính phủ và Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2014 và Hội thảo Phật giáo quốc tế tại Bái Đính, Ninh Bình từ ngày 7 - 11.5.2014.