đám tang miễn phí
Nhóm bạn trẻ lo đám tang miễn phí cho gần 200 người nghèo

Nhóm bạn trẻ lo đám tang miễn phí cho gần 200 người nghèo

0
Gần 200 đám tang miễn phí được nhóm người trẻ tổ chức, lo tươm tất áo quan, tẩn liệm, nhạc lễ, giúp người nghèo khó khi nhắm mắt xuôi tay. Bất kể ngày đêm, chỉ cần nghe người nghèo cần giúp, họ lại lên đường.