đăng ký chính chủ
Việc đăng ký xe chính chủ nếu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ chỉ mất 2 ngày /// Ảnh: Trung Dung

Người Sài Gòn chỉ mất 2 ngày để sang tên xe chính chủ

13

** Xe không đủ giấy tờ mua bán vẫn được đăng ký
Với những trường hợp chủ xe có chứng từ chuyển nhượng của người sử dụng sau cùng thì chỉ mất 2 ngày là được cấp giấy cà vẹt mới đứng tên chính chủ, còn trường hợp không cung cấp được chứng từ thì mất 30 ngày.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng