đánh bắt hải sản trái phép
22 tàu cá vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển

22 tàu cá vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển

0
Chỉ trong 2 ngày, lực lượng tuần tra dọc hành lang tuyến ống khí Bạch Hổ Kỳ Vân đã phát hiện 14 vụ việc vi phạm hành lang an toàn tuyến ống với các hành vi neo đậu, hoạt động đánh bắt hải sản trái phép trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí của 22 phương tiện.