đất hương hỏa
Hành trình đòi đất hương hỏa

Hành trình đòi đất hương hỏa

0
GS Thái Kim Lan, người “mang hồn Việt ra thế giới” đại diện gia tộc họ Thái khiếu nại đòi đất hương hỏa, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu tình.