đất rừng phòng hộ
Năm 2017, TP.HCM cần thu hồi đất tại 880 dự án

Năm 2017, TP.HCM cần thu hồi đất tại 880 dự án

0
UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP xem xét, thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục các dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận - huyện.
Thu hồi hơn 100 ha đất dự án

Thu hồi hơn 100 ha đất dự án

0
UBND TP.HCM đã trình HĐND xem xét, thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (đợt 2) trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.