đấu thầu không công khai
Hạng mục thi công tại Trạm y tế xã Ia Glai, H.Chư Sê 
hoàn thành trước khi mời thầu
  /// Ảnh: Trần Hiếu

Công trình làm xong mới... đấu thầu

2
Hàng loạt công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Gia Lai vi phạm nghiêm trọng, trong đó có vi phạm "công trình làm xong mới... đấu thầu".