đề môn toán
Những điều cần lưu ý với đề thi môn toán

Những điều cần lưu ý với đề thi môn toán

1
(TNO) Là một trong 3 môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT quốc gia và là môn nằm trong phần lớn các tổ hợp môn xét tuyển vào các trường ĐH- CĐ nên đề thi minh họa môn toán được học sinh quan tâm nhất.