dn
DN được vay ngoại tệ cho nhu cầu vốn trong nước

DN được vay ngoại tệ cho nhu cầu vốn trong nước

0
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 2.5 ban hành Quyết định số 857/QĐ-NHNN cho phép các ngân hàng được xem xét cho DN vay vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu vốn trong nước, nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu từ nay đến hết ngày 31.12.2012.