dọa chặt đầu
Công trình nhà ông 
Đinh Tiến Văn /// Ảnh: Gia Bình

Hành xử côn đồ với phóng viên

2
Phóng viên H.Đ ở Báo Lâm Đồng bị hành xử kiểu côn đồ sau khi phóng viên này phản ánh ông Đinh Tiến Văn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Bảo Lộc, xây nhà sai phép.