doanh nghiệp bền vững
Công ty Hòa Bình nhận giải Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2018 /// TN

Hòa Bình nhận giải thưởng doanh nghiệp bền vững năm 2018

0
Trong gần 500 hồ sơ doanh nghiệp tham gia xét chọn, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đã đáp ứng đủ 131 tiêu chuẩn của bộ chỉ số CSI 2018 và vinh dự nằm trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2018.
Đại diện Tập đoàn Novaland tại lễ vinh danh Doanh nghiệp bền vững 2018

Novaland nằm trong top 100 doanh nghiệp bền vững 2018

0
Ngày 22.11.2018, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức lễ công bố Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2018.