/// Công ty DRC

Cao su Đà Nẵng bị xử phạt 1,8 tỉ đồng

0
Do thực hiện điều chỉnh khoản chiết khấu, giảm giá hàng bán công ty trích trước làm lợi nhuận tính thuế năm 2016 thay đổi nên Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) bị cơ quan thuế xử phạt gần 1,8 tỉ đồng.