du thuyền triệu đô
Người đẹp khẳng định cô không kinh doanh mà chỉ sử dụng du thuyền với mục đích cá nhân

Lý Nhã Kỳ bỏ không du thuyền trăm tỉ

9
Mua được hơn 3 tháng nhưng Lý Nhã Kỳ chỉ dùng du thuyền triệu đô được… 2 lần rồi để không. Ê kíp 5 người mỗi ngày chỉ việc lau chùi, bảo trì và trang trí du thuyền đang ngốn khoảng 200 triệu đồng/tháng.