EVNQN
Phát quang hành lang tuyến

Phát quang hành lang tuyến

0
Trong 2 ngày 8, 9.6, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã huy động lực lượng phát quang hành lang tuyến các xã Sơn Hạ, Sơn Thành, Sơ Giang và Sơn Cao, H.Sơn Hà (ảnh).
Lần đầu tiên thay MBA không cắt điện

Lần đầu tiên thay MBA không cắt điện

0
Mới đây, Điện lực TP.Quảng Ngãi (Công ty Điện lực Quảng Ngãi) đã lần đầu tiên thực hiện thay MBA không cắt điện thuộc trạm biến áp Quang Trung 1 (ảnh).
Cấp điện cho trạm biến áp Liệt Sơn

Cấp điện cho trạm biến áp Liệt Sơn

0
Điện lực Đức Phổ (Công ty Điện lực Quảng Ngãi) đã phối hợp với các đơn vị đóng điện thành công trạm biến áp (TBA) N2 Liệt Sơn - XT 471/110 kV Đức Phổ (ảnh).