fake news
Malaysia thông qua dự luật chống tin tức giả

Malaysia thông qua dự luật chống tin tức giả

0

Quốc hội Malaysia đã thông qua luật quy định mức phạt đối với việc xuất bản hoặc chia sẻ thông tin giả trên nền tảng số và mạng xã hội. Các chuyên gia lo ngại dự luật có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng