Giải cứu người Đan Lai
Bản Búng của người Đan Lai /// K.Hoan

Giải cứu người Đan Lai

0
Sống biệt lập trong rừng thẳm, thất học, đói nghèo bủa vây và hôn nhân cận huyết kéo dài đã khiến tộc người Đan Lai (Nghệ An) đứng trước nguy cơ suy vong giống nòi.