giáo dục địa phương
Vở luyện viết dành cho học sinh Quảng Nam, áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 /// Mạnh Cường

Đưa giáo dục địa phương vào chương trình sao cho đúng?

1
Việc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam có vở luyện viết dành riêng cho học sinh tiểu học của tỉnh mình và cho rằng đó là một cách lồng ghép nội dung giáo dục địa phương khiến dư luận đặt câu hỏi: Việc đưa nội dung giáo dục địa phương vào dạy học sinh phổ thông đã và sẽ được Bộ GD-ĐT quy định thế nào?

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng