giáo dục pháp luật
Triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

0
Sáng 14.12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho hơn 500 giám định viên tư pháp, báo cáo viên pháp luật các cấp.