giáo dục sau đại học
Hội thảo khởi động chương trình định hướng nghề nghiệp Chevening Việt Nam 2018

Học bổng danh giá cho người trẻ chọn giáo dục sau đại học

0
'Giáo dục sau đại học là cánh cửa để người trẻ tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, đóng góp cho ngành nghề của mình và sự phát triển của đất nước', Anh Chánh - người vừa nhận học bổng Chevening do Prudential tài trợ nhận định.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng