giếng cổ Champa
400 triệu đồng tu bổ 2 giếng cổ Champa

400 triệu đồng tu bổ 2 giếng cổ Champa

0
Hai giếng cổ Champa ở thôn Hảo Sơn, xã Gio An, H.Gio Linh (Quảng Trị), gồm giếng Ông và giếng Bà được tu bổ với kinh phí 400 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.