graykey
GrayKey đã bó tay trước iPhone chạy iOS 12? /// Ảnh: TechTheLead

Apple tìm ra cách chống bẻ khóa iPhone

0
Thiết bị chuyên dùng để bẻ khóa iPhone là GrayKey do Grayshift phát triển, không còn hoạt động được với các thiết bị chạy nền tảng iOS 12 mới nhất từ Apple.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng