gửi hành lý
Công nghệ chống thất lạc hành lý

Công nghệ chống thất lạc hành lý

0
Việc thất lạc hành lý trên các chuyến bay là khá phổ biến và gây thiệt hại đến 2 tỉ bảng hằng năm. Vì vậy hãng Airbus phát triển công nghệ giúp loại bỏ vấn nạn này.