hạ tầng du lịch
VN giữ nguyên thứ hạng về năng lực cạnh tranh du lịch

VN giữ nguyên thứ hạng về năng lực cạnh tranh du lịch

0
(TNO) Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum) vừa xếp hạng cạnh tranh của du lịch VN ở thứ 80, với 3,95 điểm, trong số 140 quốc gia được khảo sát, giữ nguyên hạng so với lần xếp hạng gần nhất.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng