hạ tầng quá tải
 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Sân bay quá tải, hàng không ép giảm chuyến

4
Nghịch lý đang diễn ra trên thị trường hàng không khi cơ quan quản lý tính đến chuyện đưa ra quota giới hạn số lượng máy bay mua mới cũng như số chuyến của các hãng với lý do hạ tầng quá tải.