hành hạ
 Nỗi sầu ca hát

Nỗi sầu ca hát

10
Nghĩ mà thán phục người Nhật đã sáng chế ra karaoke - một loại hình giải trí phổ biến trên toàn thế giới. Chưa có ai điều tra xem trên quả đất chúng ta đang sống, người dân nước nào thích hát karaoke nhất.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng