họa sĩ Nguyễn Xuân Lục
Loạt tranh trên vải do các họa sĩ nhí ở Long Sơn và Bát Đại Sơn thực hiện

Dấu ấn đương đại trong 'Sáu độ'

0
Sáu độ, cũng chính là sáu mùa, sáu lần, sáu năm…, triển lãm đến hẹn lại lên của nhóm họa sĩ tham gia dự án thiện nguyện Ngôi sao miền núi - dạy hội họa cho trẻ em.